Hutní průmysl

                        

Vývoj řídícího systému pecí pro Pilsen Steel.
Realizace řídícího systému tunelové pece - lokalita Polsko.
Vyhotovení řídícího systému pece Thun pro zpracování porcelánu.
Zhotovení řídícího systému pásové plynové pece.

 


Naprogramování řídícího systému Thun.
Realizace řídícího systému vertikální pece.
Vývjoj řídícího systému průběžné komorové pece.

 


Proveden sběr dat a vizualizace v hutním průmyslu.