S rozvojem It technologií ve výrobních podnicích se zároveň začal objevovat požadavek na získávání aktuálních dat o výrobě a s tím i potřeba tato data archivovat pro pozdější rozbor. Důvodů k tomu je hned několik, např.: monitoring výroby, kontrola dodržování výrobních procesů, sledování spotřeby materiálu, analýza prostojů a jejich předcházení a z toho vyplývající plánování pravidelných oprav. V neposlední řadě lze ze získaných dat stanovit tzv. OEE ukazatel (Overall Equipment Effectiveness – neboli celková efektivita výrobních zařízení) pro jednotlivé stroje nebo pro celé výrobní oddělení.

 

 

Monitoring výrobních procesů byl prováděny pro tyto zákazníky: