Podbaner

Kariéra


Firma ADAX s.r.o nabízí v současné době tyto pozice :


Extruzní plášťová linka je určena pro výrobu vícežílových kabelů jakožto finálního výrobku. Vstupním polotovarem je duše (jádro) stočené z jednotlivých izolovaných kulatých nebo sektorových žil, měděných nebo hliníkových, které byly vyrobeny během předchozích operací na žílových linkách. Úkolem řídicího systému plášťové linky je nanést na polotovar potřebnou vrstvu výplňové hmoty, následně vrstvu izolace a vyrobit tak oplášťovaný kabel. Obě vrstvy jsou nanášené dvěmi nebo více extrudery. Záleží na konstrukci kabelu. Po nanesení poslední vrstvy izolace se kabel ochladí ve chladicím žlabu, označí a změří vyrobená délka. .Nakonec se navíjí na finální cívky různých velikostí. Pro navíjení slouží obvykle dva traverzující navíjáky. Lze tak zajistit nepřetržitou výrobu.
Extruzní žílová linka je určena pro výrobu jednotlivých izolovaných vodičů. Vstupním polotovarem je měděný nebo hliníkový holý drát nebo lanko. Úkolem řídicího systému linky je nanést na holý polotovar potřebnou vrstvu izolační hmoty a vyrobit tak izolovaný drát/vodič. Hlavním strojem linky je extrudér, který nanáší na polotovar izolační hmotu. V současné době je to kromě klasického PVC mnoho různých typů izolace včetně nehořlavých. Po zchlazení výrobku, jeho označení, testu kvality izolace a změření délky se vyrobená žíla ukládá na různě velké cívky pro další výrobní operace nebo pro dělicí stroje. Tam se vodiče dělí na expediční délky a balí pro obchodní organizace.