Podbaner

Kamerové testy

Kamerové testy používáme k odlišení neshodných výrobku od dobrých při sériové výrobě. Princip těchto testů spočívá v nasnímání výrobku a následném vyhodnocení určité oblasti snímku pomocí počítačových algoritmů. Algoritmus například vyhodnotí barvu oblasti, její rozměr, jas nebo jinou vlastnost. Pokud dojde k překročení definovaných mezí vlastnosti (např. oblast je tmavá ačkoli je očekávána lesklá plocha) kamera vyhodnotí výrobek jako neshodný.

Tyto a další sofistikovanější principy měření a detekce pomocí kamer používáme u různých výrobků v automobilovém průmyslu, strojírenství, polygrafii a dalších.


Vybrané reference

Kompletační zařízení ventilátorů Mercedes [více...]
Řídící systém lakovací linky [více...]