Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem.

Jsme schopni provádět revize na elektrickém zařízení do 1000V AC a 1500V DC v prostorách třídy A - bez výbuchu dle ČSN 33 2000-6 (Elektrické instalace nízkého napětí - část 6: Revize) a dále dle ČSN EN 60204-1 ed.2 (Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky).  


products - revize.png

Nabízíme:

 Výchozí revize
     Každé nové el. zařízení se může uvést do provozu jen tehdy,byl-li jeho stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí.

 Pravidelné revize
    Každé provozované el. zařízení, musí být pravidelně revidováno nejpozději ve lhůtách stanovených v normě ČSN 33 1500.

 Revize a kontrola el. spotřebičů během používání dle ČSN 33 1600 ed.2
    Cílem této revize je především zabezpečit ochranu před úrazem elektrickým proudem a také ochranu proti požáru. Pokud hovoříme o spotřebičích, tak se jedná o elektrické spotřebiče, které jsou připojované pohyblivým přívodem do zásuvky, ale i o spotřebiče na baterie nebo akumulátory, a to včetně elektrického  ručního nářadí.