Strojírenský průmysl

                      

 

Vývoj a výroba dvojitého navijáku včetně akumulátoru výrobku pro navíjení plastových tlakových hadiček jako součást extruzní linky.

Vyhotovení odtahu plastových tlakových hadiček jako součást extruzní linky.

Vývoj a výroba tanečníku pro rychlostní řízení sekundárního odtahu plastových tlakových hadiček jako součást extruzní linky.

Projekt a realizace části elektro včetně řídícího systému a řízení extruzních linek na výrobu plastových tlakových hadiček a sběru výrobních dat.

 

 

Naprogramování segmentové linky pro výrobu ventilačního potrubí a kolen.

Provedení opravy stroje Shaper a doplnění o Spiro mechanickou ruku.

Vývoj řídícího systému pro regulaci ohřevu při výrobě komponentů vzduchotechniky.

 

 

Oprava pohonu odvíječky Bollina pro odvíjení svitků plechu.

Rekonstrukce lakovací linky svitků plechu v rozsahu části elektro včetně řídícího systému a řízení.

Rekonstrukce ustalovací pece na taveninu hliníku v rozsahu části elektro.

Rekonstrukce rotační pece na hliníkový šrot v rozsahu části elektro a řízení.